Có 2 kết quả:

早泄 zǎo xiè早洩 zǎo xiè

1/2

zǎo xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

premature ejaculation

zǎo xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

premature ejaculation