Có 2 kết quả:

增产 zēng chǎn增產 zēng chǎn

1/2

zēng chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to increase production

zēng chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to increase production

Một số bài thơ có sử dụng