Có 2 kết quả:

增塑剂 zēng sù jì增塑劑 zēng sù jì

1/2

zēng sù jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

plasticizer

zēng sù jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

plasticizer