Có 2 kết quả:

增塑剂 zēng sù jì ㄗㄥ ㄙㄨˋ ㄐㄧˋ增塑劑 zēng sù jì ㄗㄥ ㄙㄨˋ ㄐㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

plasticizer

Từ điển Trung-Anh

plasticizer