Có 1 kết quả:

榛狉未改 zhēn pī wèi gǎi ㄓㄣ ㄆㄧ ㄨㄟˋ ㄍㄞˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

primitive state