Có 2 kết quả:

針葉樹 zhēn yè shù针叶树 zhēn yè shù

1/2

zhēn yè shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

conifer

zhēn yè shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

conifer