Có 1 kết quả:

珍珠小番茄 zhēn zhū xiǎo fān qié

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 聖女果|圣女果[sheng4 nu:3 guo3]