Có 2 kết quả:

診療 zhěn liáo诊疗 zhěn liáo

1/2

zhěn liáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

diagnosis and treatment

zhěn liáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

diagnosis and treatment