Có 2 kết quả:

蒸鍋 zhēng guō蒸锅 zhēng guō

1/2

zhēng guō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

steamer

zhēng guō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

steamer