Có 2 kết quả:

蒸餾酒 zhēng liú jiǔ蒸馏酒 zhēng liú jiǔ

1/2

Từ điển Trung-Anh

distilling alcohol

Từ điển Trung-Anh

distilling alcohol