Có 1 kết quả:

症侯群 zhèng hóu qún ㄓㄥˋ ㄏㄡˊ ㄑㄩㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

erroneous variant of 症候群, syndrome