Có 2 kết quả:

挣钱 zhèng qián掙錢 zhèng qián

1/2

zhèng qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make money

zhèng qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to make money