Có 2 kết quả:

职分 zhí fèn職分 zhí fèn

1/2

zhí fèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

duty

zhí fèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

duty

Một số bài thơ có sử dụng