Có 2 kết quả:

职业病 zhí yè bìng職業病 zhí yè bìng

1/2

zhí yè bìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

occupational disease

zhí yè bìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

occupational disease