Có 2 kết quả:

职业倦怠症 zhí yè juàn dài zhèng職業倦怠症 zhí yè juàn dài zhèng

1/2

Từ điển Trung-Anh

professional boredom syndrome

Từ điển Trung-Anh

professional boredom syndrome