Có 1 kết quả:

中共九大 zhōng gòng jiǔ dà ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˇ ㄉㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chinese Communist Party 9th congress in 1969