Có 2 kết quả:

終審 zhōng shěn终审 zhōng shěn

1/2

zhōng shěn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

final ruling

zhōng shěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

final ruling