Có 2 kết quả:

朱䴉 zhū huán朱鹮 zhū huán

1/2

zhū huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) crested ibis (Nipponia nippon)

zhū huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) crested ibis (Nipponia nippon)