Có 1 kết quả:

主旋律 zhǔ xuán lǜ

1/1

zhǔ xuán lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

theme or subject (music)