Có 1 kết quả:

祝好 zhù hǎo

1/1

zhù hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wish you all the best! (when signing off on a correspondence)