Có 2 kết quả:

鑄銅 zhù tóng铸铜 zhù tóng

1/2

zhù tóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bronze casting

zhù tóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bronze casting