Có 2 kết quả:

专利药品 zhuān lì yào pǐn ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ專利藥品 zhuān lì yào pǐn ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

patent drugs

Từ điển Trung-Anh

patent drugs