Có 2 kết quả:

資料庫 zī liào kù ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄎㄨˋ资料库 zī liào kù ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄎㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

database

Từ điển Trung-Anh

database