Có 2 kết quả:

資訊工程 zī xùn gōng chéng资讯工程 zī xùn gōng chéng

1/2

Từ điển Trung-Anh

information engineering (Tw)

Từ điển Trung-Anh

information engineering (Tw)