Có 2 kết quả:

自然 zì rán自燃 zì rán

1/2

zì rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spontaneous combustion