Có 2 kết quả:

自我防卫 zì wǒ fáng wèi ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄈㄤˊ ㄨㄟˋ自我防衛 zì wǒ fáng wèi ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄈㄤˊ ㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

self-defense

Từ điển Trung-Anh

self-defense