Có 2 kết quả:

棕薮鸲 zōng sǒu qú棕藪鴝 zōng sǒu qú

1/2

zōng sǒu qú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-tailed scrub robin (Erythropygia galactotes)

zōng sǒu qú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-tailed scrub robin (Erythropygia galactotes)