Có 2 kết quả:

綜藝節目 zōng yì jié mù综艺节目 zōng yì jié mù

1/2

Từ điển Trung-Anh

variety show

Từ điển Trung-Anh

variety show