Có 2 kết quả:

縱橫 zóng héng纵横 zóng héng

1/2

zóng héng [zòng héng]

giản thể

Từ điển phổ thông

tung hoành