Có 2 kết quả:

总部 zǒng bù ㄗㄨㄥˇ ㄅㄨˋ總部 zǒng bù ㄗㄨㄥˇ ㄅㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

general headquarters

Từ điển Trung-Anh

general headquarters