Có 2 kết quả:

总部 zǒng bù總部 zǒng bù

1/2

zǒng bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

general headquarters

zǒng bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

general headquarters