Có 2 kết quả:

总能 zǒng néng ㄗㄨㄥˇ ㄋㄥˊ總能 zǒng néng ㄗㄨㄥˇ ㄋㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

total energy