Có 2 kết quả:

总能 zǒng néng總能 zǒng néng

1/2

zǒng néng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

total energy