Có 2 kết quả:

总统制 zǒng tǒng zhì總統制 zǒng tǒng zhì

1/2

Từ điển Trung-Anh

presidential system

Từ điển Trung-Anh

presidential system