Có 2 kết quả:

总需求 zǒng xū qiú總需求 zǒng xū qiú

1/2

zǒng xū qiú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aggregate demand

zǒng xū qiú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

aggregate demand