Có 2 kết quả:

总要 zǒng yào總要 zǒng yào

1/2

zǒng yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nevertheless

zǒng yào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nevertheless

Một số bài thơ có sử dụng