Có 2 kết quả:

縱波 zòng bō纵波 zòng bō

1/2

zòng bō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

longitudinal wave

zòng bō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

longitudinal wave