Có 2 kết quả:

縱覽 zòng lǎn纵览 zòng lǎn

1/2

zòng lǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) panoramic view
(2) wide survey