Có 2 kết quả:

縱論 zòng lùn纵论 zòng lùn

1/2

zòng lùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to talk freely

zòng lùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to talk freely