Có 1 kết quả:

最高音 zuì gāo yīn ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) highest voice
(2) highest pitch
(3) highest note