Có 2 kết quả:

尊亲 zūn qīn尊親 zūn qīn

1/2

zūn qīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(honorific) your parent