Có 1 kết quả:

作交易 zuò jiāo yì ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to deal
(2) to transact