Bộ phác (pù) 攴

Các biến thể: 攴, 攵

Giải nghĩa: đánh khẽ.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

4 nét

6 nét

21 nét

𣀮 𣀯 𣀰 𣀲

22 nét

𣀸 𣀺

23 nét

𣀵 𣀷

25 nét

𣀻 𣀼

27 nét

𣀾

29 nét

𣁀