Bộ văn (wén) 文

Các biến thể: 文

Giải nghĩa: văn vẻ, văn chương, vẻ sáng.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

4 nét

7 nét

8 nét

𣁄

9 nét

𣁈 𣁑

10 nét

𣁊 𣁋 𣁍

12 nét

𣁙

13 nét

𣁗

15 nét

𣁜 𣁝 𣁞 𣁟

16 nét

𣁣

18 nét

21 nét

𣁪

23 nét

𣁫

24 nét