Bộ tường (qiáng) 爿

Các biến thể: 爿, 丬

Giải nghĩa: mảnh gỗ, cái giường.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

3 nét

4 nét

𤕪

5 nét

𤕬

6 nét

𤕭

7 nét

𤕮 𤖩 𤖫

19 nét

𤖠

21 nét

𤘄

22 nét

𤖣

23 nét

𤖤

27 nét

𤖥

28 nét

𤖦 𤖧