Bộ phiến (piàn) 片

Các biến thể: .

Giải nghĩa: mảnh, tấm, miếng.

Xếp theo tổng số nét. Dùng số nét ngoài bộ

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt. Dùng âm Nôm Dùng âm Pinyin

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

4 nét

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

𪺣

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

17 nét

18 nét

𤘀

19 nét

21 nét