Bộ nhụ (róu) 禸

Các biến thể: 禸

Giải nghĩa: vết chân, lốt chân.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

4 nét

8 nét

𥜼

9 nét

11 nét

12 nét