Bộ lỗi (lěi) 耒

Các biến thể: .

Giải nghĩa: cái cày.

Xếp theo tổng số nét. Dùng số nét ngoài bộ

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt. Dùng âm Nôm Dùng âm Pinyin

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

6 nét

8 nét

𦓥 𦓧

9 nét

𦓨 𦓪

10 nét

11 nét

𦓮

12 nét

13 nét

𦓵 𦓷 𫅼

15 nét

𦔉 𦔊 𦔋

19 nét

𦔥 𦔨

21 nét

𦔩 𦔪

22 nét

23 nét

𦔫

24 nét

𦔬