Bộ suyễn (chuǎn) 舛

Các biến thể: .

Giải nghĩa: sai suyễn, sai lầm.

Xếp theo tổng số nét. Dùng số nét ngoài bộ

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt. Dùng âm Nôm Dùng âm Pinyin

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

6 nét

12 nét

13 nét

14 nét

𦧾

15 nét

𦧿

16 nét

20 nét

𦨁

21 nét

22 nét

𦨃

23 nét

𦨄

25 nét

𦨅