Bộ chỉ (zhǐ) 黹

Các biến thể: 黹

Giải nghĩa: may áo, khâu vá.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

12 nét

17 nét

18 nét

𪓋

19 nét

20 nét

𪓌

21 nét

𪓍 𪓎 𪓏