Bộ dược (yuè) 龠

Các biến thể: 龠

Giải nghĩa: sáo ba lỗ.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

17 nét

21 nét

𪛊

22 nét

25 nét

𪛋 𪛌 𪛍

26 nét

𪛏 𪛐 𪛑

27 nét

𪛒

28 nét

𪛓

31 nét

𪛔

33 nét

𪛕

37 nét

𪛖