Bộ mịch (mì) 冖

Các biến thể: .

Giải nghĩa: trùm khăn lên.

Xếp theo tổng số nét. Dùng số nét ngoài bộ

Bạn đang sử dụng âm Nôm. Dùng âm Hán Việt Dùng âm Pinyin

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

2 nét

4 nét

冗

5 nét

𠕵 𠕷

6 nét

𠕹 𠕺 𠕾

7 nét

𠖃 𫤸

8 nét

𠖆

11 nét

12 nét

𠖔 𠖗 𠖘

13 nét

𠖚 𠖛

14 nét

𠖜 𠖝

15 nét

16 nét

𠖠

18 nét

𠖣 𠖤 𠖥

19 nét

𠖦 𠖧 𠖨

20 nét

𫤽

21 nét

𠖩

22 nét

𠖪

23 nét

𠖫