Bộ viết (yuē) 曰

Các biến thể: .

Giải nghĩa: nói rằng.

Xếp theo tổng số nét. Dùng số nét ngoài bộ

Bạn đang sử dụng âm Nôm. Dùng âm Hán Việt Dùng âm Pinyin

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

4 nét

6 nét

7 nét

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

𬁥

13 nét

14 nét

15 nét

𬁫

16 nét

20 nét

𬁮

21 nét